مقالات مشاوره ای

طلاق عاطفی

ben-white-9O1oQ9SzQZQ-unsplash-1200x801.jpg

۱۵ مرداد ۱۳۹۸ طلاق عاطفی0

زوجین معمولا به امید تعاملات گرم زندگی تشکیل می دهند ، اما آنچه در واقعیت دیده می شود این است که روابط عاطفی در آغاز زندگی اغلب با شور و حرارت خاصی وجود دارد ، اما پس از مدتی به علت نا آگاهی و غفلت یکی از طرفین یه هر دو ، عواطف فروکش می کند و به تدریچ که این وضعیت تشدید می شود ، زندگی رو به سردی می گراید و بر اسـاس مطالعـات اکتشـافی، گـاهی ایـن حالت تا جایی ادامه می یابد که زوجین زیر یک سقف فقط در کنار هم اند، اما با هم زندگی نمیکنند.


1245151

روشا مشاور تلاش کرده است تا با جذب نیرو های متخصص و قابل اعتماد، پاسخگوی انتظارات شما مهربانان از یک مجموعه ی مشاوره ای در زمینه های مختلف باشد.

ارسال این به یک دوست