مقالات مشاوره ای

اختلال وسواس فکری

What-is-Obsessive-Compulsive-Discorder-OCD-RM-722x406-1.jpg

اختلال وسواس فکری (OCD) نوعی اختلال شایع ، مزمن و طولانی مدت است که در آن فرد دارای افکار غیرقابل کنترل ، تکرار شونده (وسواس) و یا رفتارهای اجباری است که او را وادار به تکرار غیر ارادی کارها می کند. اجبار قسمت دوم اختلال وسواس است. اجبار شامل رفتارها یا افکار تکراری است که فرد با هدف خنثی کردن یا کاهش وسواس خود از آن استفاده می کند.


laimannung-CIUOQIsEUSI-unsplash-1200x800.jpg

تعریف اضطراب : همان طور که در مقالات قبلی در مورد اضطراب اشاره کردیم ، می دانیم که اضطراب یک علامت هشدار دهنده است ، خبر از خطری قریب الوقوع می دهد و شخص را برای مقابله آماده می سازد و اما ترس ، از اضطراب با خصوصیات زیر تفکیک می شود :

ترس واکنش به تهدیدی معلوم ، خارجی و از نظر منشاء بدون تعارض است .


1245151

روشا مشاور تلاش کرده است تا با جذب نیرو های متخصص و قابل اعتماد، پاسخگوی انتظارات شما مهربانان از یک مجموعه ی مشاوره ای در زمینه های مختلف باشد.

ارسال این به یک دوست