مقالات مشاوره ای

اعتیاد به بازیهای اینترنتی

david-veksler-aHXfKwxOxUw-unsplash-1200x800.jpg

همانند تمامی انواع اعتیاد، اعتیاد به اینترنت نیز با علایمی همچون ، اضطراب ،افسردگی،کج خلقی ، بی قراری ، تفکر های وسواسی ،کناره گیری، اختلال عاطفی و از همگسستگی روابط اجتماعی همراه است.

مزایا و معایب استفاده از اینترنت

در عصر حاضر، که به عنوان عصر ارتباطات و اطلاعات شناخته میشود ،اینترنت در تمام جنبه های زندگی انسانی نفوذ کرده است.


1245151

روشا مشاور تلاش کرده است تا با جذب نیرو های متخصص و قابل اعتماد، پاسخگوی انتظارات شما مهربانان از یک مجموعه ی مشاوره ای در زمینه های مختلف باشد.

ارسال این به یک دوست