مقالات مشاوره ای

انتخاب رشته

green-chameleon-s9CC2SKySJM-unsplash-1200x800.jpg

هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانش‌آموزان ، یک نقطه عطف در زندگی نوجوانان است و به نحوی آینده آنها را رقم میزند، از این رو بسیار مهم است که خانواده و دانش‌آموز آگاهانه با این مسئله روبرو شوند. این آگاهی مسیری درست و آینده ای روشن برای فرد مشخص می سازد.


1245151

روشا مشاور تلاش کرده است تا با جذب نیرو های متخصص و قابل اعتماد، پاسخگوی انتظارات شما مهربانان از یک مجموعه ی مشاوره ای در زمینه های مختلف باشد.

ارسال این به یک دوست