مقالات مشاوره ای

انواع افسردگی

475879-PGAAGA-463.jpg

ناراحت بودن به معنای افسردگی نیست. افسرده شدن اصطلاحی است که غالباً برای توصیف احساسات بعد از یک هفته بد در محل کار یا هنگامی که با اتفاق بدی رو به رو شده ایم، به کار می رود. اما اختلال افسردگی نوعی افسردگی  بسیار پیچیده تر است. علائم افسردگی تعیین می کند مشکل ما افسردگی است یا غم و اندوهی که همه گاهی اوقات در زندگی تجربه می کنیم.


elijah-o-donnell-kgRpD0OA4IU-unsplash-1200x800.jpg

۳ آذر ۱۳۹۸ اختلال دو قطبی0

اختلال دو قطبی چیست؟

اختلالات شامل :

۱افسردگی اساسی و یا افسردگی یک قطبی.

۲ اختلال دوقطبی : شامل دوره های افسردگی و شیدایی و یا فقط افسردگی.

اختلال افسردگی اساسی و اختلال دو قطبی را غالبا اختلالات عاطفی نیز می نامند اما آسیب شناسی مهم در این اختلالات مربوط به خلق (mood) است.


dmitry-schemelev-h5xANSOT2qY-unsplash-1200x800.jpg

۱۵ مرداد ۱۳۹۸ درمان افسردگی0

تعریف افسردگی: افسردگی (Depression) یک حالت خلقی ، شامل بی‌حوصلگی و گریز از فعالیت فردی یا اجتماعی و یا بی‌علاقگی و بی‌میلی است که می‌تواند بر روی افکار، رفتار، احساسات ، خوشی و تندرستی  فرد تأثیر بگذارد. افسردگی مانع از دستیابی افراد به یک زندگی عادی، امور اجتماعی مطلوب و یا رسیدگی به مشکلات درون خانوادگی خود می شود.


1245151

روشا مشاور تلاش کرده است تا با جذب نیرو های متخصص و قابل اعتماد، پاسخگوی انتظارات شما مهربانان از یک مجموعه ی مشاوره ای در زمینه های مختلف باشد.

ارسال این به یک دوست