مقالات مشاوره ای

ترس جدایی کودکان

ترس-از-جدایی.jpg-1.jpg

اضطراب جدایی در کودکان

اضطراب جدایی کودکان یکی از اختلالاتی است که تاثیر منفی درسازگاری اجتماعی، روابط با همسالان و پیشگویی کننده اختلالات روانپزشکی دردوران نوجوانی است. و درصورت عدم درمان این اختلال تا سنین بزرگسالی ادامه پیدا میکند و از این رو مشکلات بسیاری فرا روی فرد قرار می گیرد.


1245151

روشا مشاور تلاش کرده است تا با جذب نیرو های متخصص و قابل اعتماد، پاسخگوی انتظارات شما مهربانان از یک مجموعه ی مشاوره ای در زمینه های مختلف باشد.

ارسال این به یک دوست