مقالات مشاوره ای

روان گسیختگی

ZkJnQGJacQ-1200x1600.jpg

اسکیزوفرنی (روان گسیختگی)

یکی از پیشگامان روان پزشکی جدید به نام امیل کراپلین این اختلال را زوال عقل زودرس نامید که دلیلی بر معیوب شدن توانایی های ذهنی فرد قبل از بلوغ می باشد ، جنونی زودرس که در اوایل زندگی آغاز می شود و در جریان از هم پاشیدگی روانی سرانجام به عدم یکپارچگی شخصیت به طور کامل منتهی می شود.


1245151

روشا مشاور تلاش کرده است تا با جذب نیرو های متخصص و قابل اعتماد، پاسخگوی انتظارات شما مهربانان از یک مجموعه ی مشاوره ای در زمینه های مختلف باشد.

ارسال این به یک دوست