مقالات مشاوره ای

علایم اختلال دو قطبی

elijah-o-donnell-kgRpD0OA4IU-unsplash-1200x800.jpg

۳ آذر ۱۳۹۸ اختلال دو قطبی0

اختلال دو قطبی چیست؟

اختلالات شامل :

۱افسردگی اساسی و یا افسردگی یک قطبی.

۲ اختلال دوقطبی : شامل دوره های افسردگی و شیدایی و یا فقط افسردگی.

اختلال افسردگی اساسی و اختلال دو قطبی را غالبا اختلالات عاطفی نیز می نامند اما آسیب شناسی مهم در این اختلالات مربوط به خلق (mood) است.


1245151

روشا مشاور تلاش کرده است تا با جذب نیرو های متخصص و قابل اعتماد، پاسخگوی انتظارات شما مهربانان از یک مجموعه ی مشاوره ای در زمینه های مختلف باشد.

ارسال این به یک دوست