مقالات مشاوره ای

مشاوره شغلی چیست؟

مشاوره-شغلی.jpg-1.jpg

۱۶ مرداد ۱۳۹۹ زوج و خانواده0

مشاوره شغلی

راهنمایی شغلی جریانی پیوسته و مستمر است و بر تمامی جنبه های شخصیتی فرد در زمینه های استعداد ، رغبت ، ادامه ی زندگی و اعتماد به نفس و  … تاکید دارد. مشاوره شغلی عبارت است از تعیین یک حرفه که با استعدادها و امکانات و خصوصیات روانی و جسمی فرد سازگار و هماهنگ باشد تا بتواند مسیر پیش روی فرد را در آینده هموار سازد.


1245151

روشا مشاور تلاش کرده است تا با جذب نیرو های متخصص و قابل اعتماد، پاسخگوی انتظارات شما مهربانان از یک مجموعه ی مشاوره ای در زمینه های مختلف باشد.

ارسال این به یک دوست