مقالات مشاوره ای

وسواس شست و شو

laimannung-CIUOQIsEUSI-unsplash-1200x800.jpg

تعریف اضطراب : همان طور که در مقالات قبلی در مورد اضطراب اشاره کردیم ، می دانیم که اضطراب یک علامت هشدار دهنده است ، خبر از خطری قریب الوقوع می دهد و شخص را برای مقابله آماده می سازد و اما ترس ، از اضطراب با خصوصیات زیر تفکیک می شود :

ترس واکنش به تهدیدی معلوم ، خارجی و از نظر منشاء بدون تعارض است .


1245151

روشا مشاور تلاش کرده است تا با جذب نیرو های متخصص و قابل اعتماد، پاسخگوی انتظارات شما مهربانان از یک مجموعه ی مشاوره ای در زمینه های مختلف باشد.

ارسال این به یک دوست