مقالات مشاوره ای

کودک بیش فعال

asmund-gimre-NrJA1TPi0P8-unsplash-1200x800.jpg

۱۳ مرداد ۱۳۹۸ بیش فعالی0

اولین گروه از مشکلات بالینی مشکلات رشدی عصبی است. منظور از مشکلات رشدی عصبی مشکلاتی است که در اوایل زندگی ایجاد میشوند. اولین طبقه از مشکلات رشدی عصبی که به آن میپردازیم مشکل بیش فعالی توانشگری است که بر عملکرد تحصیلی فرزندان بسیار تاثیر میگذارد.

 

آن چه باید در مورد بیش فعالی بدانیم!


1245151

روشا مشاور تلاش کرده است تا با جذب نیرو های متخصص و قابل اعتماد، پاسخگوی انتظارات شما مهربانان از یک مجموعه ی مشاوره ای در زمینه های مختلف باشد.

ارسال این به یک دوست